Životopisy > Detail životopisu
Životopis nelze koupit. Uchazeč již nehledá práci.

Ing. Vladimír V.

Foto: Ing. Vladimír V.

ID: 174257

Bydliště: ulice, čp, Bratislava lokalitu, kde hledám práci najdete níže
E-mail: zobrazí se po zakoupení
Telefon: zobrazí se po zakoupení
Datum narození: datum.1962
Platnost: 25.01.2015 naposledy potvrzeno, že hledá práci

Představa o hledané práci

Lokalita
Profese
Typ pracovního poměru
Vzdělání

Vzdělání

1980 - 1984
VŠT Košice - Technická univerzita Košice - Hutnícka fakulta - Zlievarenstvo
Vysokoškolské / univerzitní
1976 - 1980
Gymnázium Gelnica - gymnázium
Středoškolské nebo vyučení s maturitou
1968 - 1976
Základná škola Nálepkovo - základná škola
Základní

Praxe

2014 - 2014
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica - Odbor sociálnych vecí - OPPK
Státní a veřejná správa , Vedoucí odboru / oddělení
Vykonávanie samostatných ucelených odborných činností, rozhodovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy v orgánoch miestnej štátnej správy. Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. Samostatné spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonávanie kontroly vo vymedzenom úseku.
2000 - 2011
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín - Detský domov Domaniža
Státní a veřejná správa , Ředitel instituce
Riaditeľ - Koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti občanom v zariadeniach sociálnych služieb. Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti sociálnej práce a supervízie v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zabezpečovanie plynulej prevádzky zariadenia sociálnych služieb a úlohy na úseku sociálnych služieb. Zodpovednosť za hospodárne vynakladanie s finančnými prostriedkami štátu, za dodržiavanie zákonnosti a rozpočtovej disciplíny. Zodpovednosť za správne hospodárenie so zvereným majetkom hmotným, nehmotným, zásobami, finančnými prostriedkami. Zabezpečovanie prijatia včasných a účinných opatrení na ochranu majetku organizácie. V súlade s pracovnoprávnymi predpismi vydávanie, aktualizácia a revidovanie pracovného poriadku, mzdového poriadku, prevádzkového poriadku zariadenia. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávnymi orgánmi miest a obcí a ďalšími právnickými a fyzickými osobami. V rámci zlepšovania poskytovania služieb klientom v zariadeni sociálnych služieb som: vypracoval projekt transformácie detského domova z internátneho typu na rodinný typ vo všetkých pilieroch: priestorovom, ekonomickom, personálnom a výchovnom. V zmysle pripraveného projektu som postupne realizoval transformáciu vo všetkých pilieroch. Ako člen celoslovenského výboru Fóra riaditeľov detských domovov SR a predseda Fóra riaditeľov detských domovov Trenčianskeho kraja som sa podieľal na príprave koncepcie zabezpečovania ústavnej starostlivosti v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany. S cieľom výmeny skúseností v rámci rozdielnosti poskytovania sociálnej starostlivosti som pod hlavičkou celoslovenského výboru Fóra riaditeľov detských domovov SR pripravil a zorganizoval metodické stretnutie riaditeľov detských domovov, pedagogických a odborných pracovníkov na medzinárodnej a medzirezortnej úrovni s miestom konania v Prahe.
1998 - 1999
Považské strojárne a.s. Považská Bystrica závod Farmet - Obchodný úsek
Management , Obchodní ředitel/manažer
Vedúci expedície a fakturácie, oddelenia pre styk s colnicou a špedičných služieb – Zodpovednosť za plnenie mesačného plánu predaja. Zodpovednosť za plnenie plánu inkasa za mesiac do úrovne skutočného predaja predchádzajúceho mesiaca. Zodpovednosť za plnenie plánu predaja kumulatívne od začiatku roka. Dodržiavanie stanovených ukazovateľov schválených predstavenstvom pre úsek expedície a fakturácie. Komplexné riadenie chodu úseku expedície a fakturácie, oddelenia pre styk s colnicou a špedičných služieb. Plánovanie operatívnych činností a riadenie zamestnancov fakturácie a expedície. Príprava, podávanie a realizácia racionalizačných opatrení. Počas vykonávania funkcie vedúceho expedície som vypracoval a realizoval racionalizáciu informačného toku obchodných činností expedície a fakturácie na výrobnom závode Farmet.
1993 - 1998
Považské strojárne a.s. Považská Bystrica závod Farmet - Obchodný úsek
Management , Obchodní ředitel/manažer
Zástupca vedúceho expedície a fakturácie, oddelenia pre styk s colnicou a špedičných služieb. Zabezpečovanie realizácie plnenia dohodnutých kontraktov a kúpnych zmlúv s jednotlivými odberateľmi. Zabezpečovanie dodržiavania termínov výroby a termínov dodania zákazníkom. Zabezpečovanie fakturácie vyrobeného tovaru zákazníkom v zmysle dohodnutých podmienok. Kontrola dodržovania dohodnutých podmienok pre platbu v zmysle dohodnutých podmienok. Zabezpečenie prípravy vyrobených produktov na expedovanie. Zabezpečovanie odvozu výrobkov konečným odberateľom. Pri plnení kontraktov a kúpnych zmlúv zahraničným odberateľom zabezpečovanie jednotlivých dodávok všetkými colnými dokladmi a dokladmi o pôvode tovaru. Zabezpečovanie colného odbavenia jednotlivých dodávok. Počas vykonávania funkcie zástupcu vedúceho expedície som sa podieľal na vypracovávaní, realizovaní a zavedení systému riadenia kvality ISO 9000 až 9004 na obchodnom úseku a na expedícii a fakturácii.
1990 - 1992
Považské strojárne a.s. Považská Bystrica závod Farmet - Zlievareň
Management , Provozní ředitel / manažer
V prvej etape som na výrobnom závode Farmet vybudoval Renovačnú dielňu - prevádzku na výrobu nových a renováciu opotrebovaných častí a súčastí prevádzkových zariadení, od projektovej dokumentácie cez realizáciu stavby až po zabezpečenie výrobného programu a spustenie. V druhej etape som zadefinoval činnosti a vypracoval pracovné náplne. Vedúci renovačnej dielne - Zabezpečovanie výroby a renovácie jednotlivých súčiastok a zariadení pre potreby zlievarne. Vypracovanie technologických postupov a zabezpečenie výroby nových častí odlievacích zariadení a kryštalizátorov. Vypracovanie a kontrola technologických postupov na všetky činnosti renovačnej dielne. Zabezpečovanie renovácie žeriavových zariadení pre celý závod Farmet. Plánovanie a vykonávanie pravidelnej údržby zlievarenských zariadení.
1986 - 1990
Považské strojárne a.s. Považská Bystrica - Hutný závod - Zlievareň
Strojírenství , Technolog ve strojírenství
hlavný technológ – Vykonávanie kontroly kvality a zabezpečovanie optimálnosti vsádzkových surovín. Kontrola technologických postupov, procesov tavenia a odlievania polotovarov a ich následného ďalšieho spracovania. Vypracovávanie nových technologických postupov výroby polotovarov. Prijímanie opatrení na zlepšenie kvality a zníženie zmätkovitosti odlievaných polotovarov.
1985 - 1986
Považské strojárne a.s. Považská Bystrica - Hutný závod - Zlievareň
Administrativa , Administrativní pracovník
asistent vedúceho zlievarne, vedúci skupiny zodpovednej za spustenie Novej dávkarne a zlievarne. Vykonávanie kontroly dokončovania stavebných a technologických prác Novej dávkarne a zlievarne Vykonávanie priebežnej kontroly osádzania technologických zariadení ich spúšťania a zavádzaní novej technológie výroby. Denné podávanie hlásenia o stave jednotlivých prác riaditeľovi závodu.
1984 - 1985
Ministerstvo vnútra ČSSR
Státní a veřejná správa , Voják
Základná vojenská služba
1984 - 1984
Považské strojárne a.s. Považská Bystrica - Hutný závod
Administrativa , Administrativní pracovník
asistent riaditeľa závodu – plnenie operatívnych úloh v rámci činnosti závodu

Jazykové znalosti

němčina
základní / pasivní
angličtina
základní / pasivní
ruština
mírně pokročilá
čeština
výborná / rodilý mluvčí
slovenština
výborná / rodilý mluvčí

Řidičský průkaz

Typ průkazu
A - motocykly
Typ průkazu
B - osobní auta

Technické znalosti a dovednosti

Operační systémy
MS Windows XP / Vista / 7
Běžné programy
Textový editor (MS Word), Tabulkový kalkulátor (MS Excel), Prezentační program (MS PowerPoint), Internet / e-mail

Kurzy

Absolvoval/a jsem
2010 - vzdelávanie „Vedenie a motivácia zamestnancov“ realizované IU.N.EX PERSON Banská Bystrica
2010 - vzdelávanie „Výber zamestnancov“ ISTRO - HGA Hurbanovo
2009 - vzdelávanie „Manažérske zručnosti“ pre riaditeľov detských domovov v SR
2008 - Seminár „Tajomstvo efektívneho riadenia a manažmentu“ realizované Hubbard College of Administration Košice
2005 - Osvedčenie o absolvovaní kurzu výpočtovej techniky „Administratívny systém úradu - ASU“ realizovaný Vzdelávacou spoločnosťou V.S., s.r.o., Levice
2003 - Osvedčenie o splnení osobitných kvalifikačných predpokladov v zariadeniach sociálnych služieb pre výkon funkcie vedúci zariadenia realizované Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR
2001 - Osvedčenie o absolvovaní „Výcviku sociálnych zručností“ realizované Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR
1996 - Školenie audítorov pre interné audity realizované RWTUV Bratislava - skúšky, certifikát
1995 - „Manažérsky vzdelávací projekt“ realizovaný Vysokou školou dopravy a spojov v Žiline -
obhajoba záverečnej práce, certifikát
1995 - Rekvalifikačný kurz „Colný deklarant“ realizovaný Centrom manažérskej prípravy a poradenstva v Bratislave - skúšky, certifikát
1993 - Preskúšanie o systémovom riadení a zabezpečovaní kvality v organizácii podľa noriem ISO radu 9000 až 9004
1992 - Rekvalifikačný kurz „Personálny management“ realizovaný Výskumným ústavom práce a sociálnych veci Bratislava - skúšky, certifikát

Zájmy

príroda, turistika, fotografovanie, geológia, modelárstvo

Sdílejte tento životopis:

Share on Facebook

Poslat známému

Funkce poslání e-mailu známému je dočasně nedostupná z důvodu zneužití k rozesílání nevyžádané pošty. Využijte, prosím, k odeslání Váš e-mailový program.

© 2006 - 2016 Životopisy.cz - databáze uchazečů o práci. Přidejte svůj životopis za 10 minut. Mapa stránek