Foto: Ing. Emilie J.
ID: 224455

Ing. Emilie J.

Už nehledá práci
  e-mail se zobrazí po zakoupení
  telefon se zobrazí po zakoupení
  55 let


  Aktualizace 07.01.2015
Už nehledá práci

 • Vzdělání

  2012 - 2014
  Vysoká škola ekonomická v Praze - Ekonomická teorie
  Postgraduální
  2006 - 2011
  Vysoká škola ekonomická v Praze - Hospodářská a sociální politika
  Postgraduální
  1984 - 1988
  Vysoká škola ekonomická v Bratislavě - Finance
  Vysokoškolské
 • Praxe

  2004 - 2013
  Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Státní a veřejná správa , Úředník
  Odborný referent-analytik, prognostik, národní expert za ČR v Emloyment Committee a výzkumný pracovník. Tvorba krárkodobých analýz a predikcí a střednědobých analýz a predikcí vybraných makroekonomických indikátorů (Hrubý domácí produkt - HDP, průmyslová výroba, stavební práce, spotřeba domácností, tržby v maloobchodě, konjunkturní indikátory, inflace, ceny průmyslové výroby a stavebnictví, zaměstnanost (NH, průmysl a stavebnictví), míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti (NH, průmysl a stavebnictví)), mzdy (NH a průmysl a stavebnictví) a výzkum vztahů mezi nimi (v České republice i v zahraničí) s využitím pokročilých statisticko-ekonometrických metod, moderních ekonomických teorií a výsledků vlastního výzkumu. Koordinace a podíl na zpracování materiálu pro rozhodování o opatřeních na trhu práce Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Kompletní zpracování výchozího analytického materiálu Analýza situace na trhu práce včetně mezinárodního srovnání a predikce do roku 2020 ke Koncepci politiky zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí do roku 2020 a tské ke Strategii politiky zaměstnanosti do roku 2020. Podíl na aplikaci Metodiky přípravy veřejných strategií na podmínky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a na přípravě zpracování Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020. Kompletní zpracování materiálu Analýza stávajícího stavu a prognóza vývoje trendů na trhu práce do roku 2020 jako východisko Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Odboru koncepcí a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti. Vypracovávání nebo zastřešování připomínek k materiálům: MPSV (Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) v ČR, Harmonogram institucionálního, věcného a časového zabezpečení realizace opatření Národního akčního plánu zaměstnanosti na léta 2005-2006, Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR, Koncepce rodinné politiky, Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování, Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, Koncepce Fondu dalšího vzdělávání a administrativních služeb, Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ, Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014 +, Doporučení pro nastavení indikátorů pro evaluaci programovacího období 2014-2020, Metodika monitorovacích indikátorů OP LZZ), Ministerstva financí (Makroanalýza), České národní banky (Zpráva o inflaci), Českého statistického úřadu (Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2012, Resortní statistická zjišťování na rok 2012, Řešení definice dlouhodobé nezaměstnanosti, United Kingdom Aide Memoire Measuring Progress/Wellbeing), OECD (OECD Economic Surveys Czech Republic 2011, Ensuring a society for all ages: Promoting quality of life and active ageing, 2012 Economic Review, Demography Issue Paper for College Debate, Incorporating green growth and sustainable development policies into structural reform agendas), ILO (Social protection floors for social justice and a fair globalization) a Evropské komise (“Iniciativa pro sociální podnikání“ v rámci Balíčku EU „Odpovědné podniky”, Doporučení Evropské komise k plnění Lisabonské strategie, Statistical work programme of the Commission for 2009, 2012 Commission Recommendation on Child Povert, Doporučení Evropské komise k boji s dětskou chudobou, Call for proposals for social policy experimentations). Zastávání pozice Národního experta v Pracovní skupině pro indikátory (Výbor pro zaměstnanost - Employment Committee - EMCO) při Evropské radě a spolúčast při: vypracování analýz trhu práce v zadané oblasti – rovnocenná účast zástupců 27 zemí, při výběru vhodných indikátorů a tvorbě definic nových indikátorů pro sledování plnění cílů Strategie Evropa 2020 – rovnocenná účast zástupců 27 zemí, stanovení cílů Strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti pro EU jako celek – rovnocenná účast zástupců 27 zemí a pro ČR a vyhodnocování jejich plnění, budování monitorovacích a hodnotících systémů Joint Assessment Framework a Employment Performance Monitor pro sledování plnění Strategie Evropa 2020 resp. zjištění výzev jednotlivých členských zemí a EU jako celek a následování hodných zkušeností při plnění stanovených cílů) – vše rovnocenná účast zástupců 27 zemí, koordinace a spoluúčast na činnosti s EMCO při: vypracování připomínek k materiálům trhu práce jako je Joint Employment Raport, Country specific recommendations, A reinforced European Employment Strategy to strengthen Economic and Monetary Union, Multilateral Surveillance by EMCO under Europe 2020, koordinace a spoluúčast na činnosti se skupinou Ad Hoc EMCO (rovnocenný podíl 2 zástupců České republiky) při: připomínkování a tvorbě CZ - Fiche ALMP, CZ - Peer Review Examination on the Effectiveness and Targeting of ALMP, koordinace a spolúčast na činnosti se skupinou pro indikátory Social Protection Committee při sestavování materiálů např. Social protection performance monitor – revised proposal for a methodology, Supporting parental care in early childhood). Zastáváni pozice Delegátky Labour Market Policy databáze – LMP (Opatření politiky trhu práce) za Českou republiku v Eurostatu (shromažďování dat za ČR v oblasti aktivní politiky trhu práce a analýz o aktivitách na trhu práce s cílem zlepšení zaměstnanosti a integrace nezaměstnaných osob, zajišťování koordinace s agendou Pracovní skupiny pro indikátory při Výboru pro zaměstnanost). Člen Projektového týmu pro Předsednictví ČR v Radě Evropské unie (1. pololetí 2009), který soustřeďuje gestory akcí a odpovědné osoby za agendy v Databázi agentur předsednictví (DAP). Prezentace výsledků jednání v mezinárodních institucích a jejich aplikace na podmínky České republiky v dalších útvarech ministerstva i v zahraničí.
  1995 - 2004
  Česká národní banka
  Bankovnictví a finanční služby , Ekonom
  Tvorba analýz a predikcí makroekonomických indikátorů (nezaměstnanost, zaměstnanost, příjmy a výdaje domácností, míra úspor, spotřeba domácností, mzdy, jednotkové náklady práce, produktivita práce), a výzkum vztahů mezi nimi (v České republice i v zahraničí). Členství v modelovacím a predikčním týmu, který sestavoval varianty možného krátkodobého až střednědobého vývoje. Podíl na tvorbě komplexních analýz pro rozhodování bankovní rady o nastavení úrokových sazeb (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji) a k využití veřejnosti (Zpráva o inflaci). Podíl na sestavování některých strategických materiálů České národní banky (např. Stanovení inflačního cíle na příští období). Vypracovávání analýz, které operativně reagovaly na požadavky bankovní rady, predikčního týmu nebo ostatních odborů v bance (mj. Diferenciace mezd v České republice a její srovnání s vývojem v Evropské unii a v kandidátských zemích, Českomoravská konfederace odborových svazů a dodatečná informace o zvýšení daně z přidané hodnoty za služby v restauracích, Odhad vývoje peněžních příjmů a výdajů domácností). Prezentace výsledků vlastní výzkumné a analytické práce na různých úrovních banky.
  1993 - 1995
  Komerční banka, a.s., Centrála
  Bankovnictví a finanční služby , Finanční poradce
  Samostatný dealer specialista Vytváření kurzovního lístku a stanovování úrokových sazeb pro Komerční banku. Uzavírání spotových, forwardových, swapových obchodů a opcí pro velké klienty Komerční banky. Vypracovávání metodických pokynů (spot, forward, swap, opce) pro pracovníky v prodejních místech (pobočky, detašovaná pracoviště) a v jiných útvarech banky. Spolupráce s analytiky při technických (Elliotovy křivky, Fibonacciho řada) a fundamentálních analýzách.
 • Jazykové znalosti

  němčina  -  mírně pokročilá
  ruština  -  mírně pokročilá
  angličtina  -  středně pokročilá
 • Řidičský průkaz

  A - motocykly
  B - osobní auta
 • Technické znalosti a dovednosti

  Operační systémy
  MS Windows XP / Vista / 7, MS Windows 8 / 10
  Běžné programy
  Textový editor (MS Word), Tabulkový kalkulátor (MS Excel), Prezentační program (MS PowerPoint), Internet / e-mail, MS Outlook
  Programovací jazyky
  MATLAB
  Databázové systémy
  MS Access
 • Zájmy

  Výzkum, věda, analýzy, predikce, koncepce, strategie.
 • Trvalé bydliště

  Londýnská 81, Praha 2, Praha, 12000

  Trvalé bydliště se často může lišit od místa, kde uchazeč hledá práci.

Klientský servis

ilustrtivní obrázek operátorky
Po - Pá  8 - 18 hod.

+420 777 77 45 45