Není foto: Ing. Leopold C.
ID: 223592

Ing. Leopold C.

Už nehledá práci
  e-mail se zobrazí po zakoupení
  telefon se zobrazí po zakoupení
  59 let


  Aktualizace 08.04.2015
Už nehledá práci

 • Vzdělání

  1991 - 1993
  Univerzita Palackého v Olomouci - pedagogická způsobilost pro učitele odborných předmětů
  Vysokoškolské
  1976 - 1981
  Vysoké učení technické v Brně - pozemní stavby
  Vysokoškolské
  1972 - 1976
  Gymnázium v Hranicích - přírodovědná větev
  SŠ s maturitou
 • Praxe

  2008 - 2014
  VS ČR Ostrava
  Státní a veřejná správa , Knihovník
  • zajišťování chodu knihovny, vedení zákonem stanovené administrativy (seznamy přírůstkové a vyřazovací, evidence zapůjček, atd.) • vedení agendy uživatelů a pořádání katalogů • organizování knihovního fondu a revize knihovních sbírek • vyhledávání informací a poskytování odborného poradenství v oblasti literatury a knižního fondu • komunikace s návštěvníky a prezentace knihovnických služeb • údržba knižních jednotek (opravy poškození vazeb a obalů knih, atd.)
  2003 - 2007
  Magistrát města Havířova, Svornosti 2
  Státní a veřejná správa , Památkář
  samostatný odborný referent stavebního úřadu - úsek státní památkové péče: • rozhodování ve správním řízení dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči pro územní obvody měst a obcí okresu Karviná • poskytování odborného poradenství při použití stavebních výrobků a postupů na obnovu kulturních památek • komunikace s vlastníky kulturních památek pro využívání státních dotací na údržbu a obnovu kulturních památek • zajišťování péče o kulturní památky a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků kulturních památek (zabezpečení a údržba) • státní stavební dohled nad kulturními památkami
  1997 - 2002
  Okresní úřad Karviná, Zakladatelská 974
  Státní a veřejná správa , Vedoucí odboru / oddělení
  vedoucí oddělení územního plánování a stavebního řádu (stavební úřad): • řídí a kontroluje činnost sebou řízeného oddělení, dohlíží na splnění všech úkolů, vytváří účinný vnitřní kontrolní systém a je zodpovědný za spolupráci s ostatními složkami úřadu • je zodpovědný za nakládání s dostupnými prostředky a odpovídá za efektivnost, hospodárnost a účelnost jejich využití • metodická a kontrolní činnost stavebních úřadů a orgánů územního plánování 15-ti měst a obcí okresu Karviná • rozhodování v odvolacím řízení jako nadřízený správní orgán státní správy dle stavebního zákona a vyřizování stížností na činnost stavebních úřadů • správní řízení o přestupcích na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství • rozhodování o finanční pomoci státu občanům postiženým povodněmi v roce 1997, kontrola čerpání finačních prostředků za demolice poškozených domů povodní • zadávání veřejných zakázek na geologický průzkum, sanaci a monitoring, kontrola realizace sanací sesuvů, včetně nárokování finančních prostředků ze státního rozpočtu a následné vyúčtování dotací
  1989 - 1997
  Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště stavební Přerov, Bří. Hovůrkových 17
  Vzdělávání a školství , Ředitel ve školství a vzdělání
  ředitel střední školy: • stanovuje koncepci rozvoje školy a dohlíží na její plnění • provádí metodologickou činnost v oblasti tvorby školního vzdělávacího programu • sleduje, kontroluje a hodnotí výchovně vzdělávací proces a hospodaření školy • charakteristika školy – škola od roku 1991 s právní subjektivitou pro cca 400 žáků, 5 učebních oborů - zedník, tesař, malíř a natěrač, klempíř, truhlář a jednoho oboru nástavbového studia s maturitou - stavební provoz, škola zabezpečující teoretické a praktické vyučování, mimoškolní výchovu včetně ubytování na Domově mládeže a stravování ve školní jídelně s kuchyní, 50 pedagogických a 25 technicko-administrativních zaměstnanců.
  1983 - 1989
  Pozemní stavby Olomouc, závod Šumperk, Lidická 56
  Stavebnictví a reality , Stavbyvedoucí
  stavbyvedoucí: • řízení výstavby náročných staveb občanské vybavenosti (v okrese Bruntál …23-ti třídní základní škola, objekty pro obchod a služby, restaurace, kino, penzion-domov důchodců) • organizace staveniště a řízení na něm provozu • řízení a koordinace činnosti provozních mistrů (3 mistři HSV, min.30 pracovníků HSV a 15 pracovníků montážních čet) • koordinace práce provádějících firem nebo externích dodavatelských firem • zajišťuje a dohlíží na ekonomické i technické parametry výstavby • řídí a usměrňuje technologické a pracovní postupy výstavby • zajišťuje podklady pro fakturaci, eviduje případné vícepráce nebo méněpráce, komunikuje se stavebním dozorem a investorem
  1981 - 1983
  Pozemní stavby Olomouc, závod Šumperk, Lidická 56
  Stavebnictví a reality , Mistr ve stavebnictví
  mistr HSV: • řízení a rozdělování práce dělnickým četám, skupinám dělníků nebo jen jednotlivým pracovníkům • zajišťování pracovní a technologické kázně podřízených pracovníků, dělbu práce a kontrolování plnění přidělených úkolů • dohled na bezpečnost a zdravotní nezávadnost práce včetně zajišťování pravidelné a řádné údržby, kontroly a revize strojů, přístrojů a nástrojů • spolupracuje a vytváří podmínky pro subdodavatele na stavbě
 • Řidičský průkaz

  B - osobní auta
 • Technické znalosti a dovednosti

  Operační systémy
  MS Windows XP / Vista / 7
  Běžné programy
  Textový editor (MS Word), Tabulkový kalkulátor (MS Excel), Prezentační program (MS PowerPoint), Internet / e-mail, MS Outlook
 • Zájmy

  historie (především ČR a Velká Morava), fotografování, četba, sport
 • Trvalé bydliště

  Velké Novosady 13, Přerov, 75002

  Trvalé bydliště se často může lišit od místa, kde uchazeč hledá práci.

Klientský servis

ilustrtivní obrázek operátorky
Po - Pá  8 - 18 hod.

+420 777 77 45 45